Εμπορικό

Είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο έμπορος για την λειτουργία της εμπορικής επιχείρησης του και μέσω αυτού συναλλάσαμε με τους πελάτες - προμηθευτές και service.

Λογιστική

Είναι το πιστοποιημένο από το κράτος πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο λογιστής και μέσω της λογιστική επιστήμης που σπούδασε (για 4 με 5 χρόνια) ξέρει τι δεδομένα πρέπει και πως να τα στείλει στο κράτος.

 ONLINE ΒΙΒΛΙΑ

Το κράτος επέκτεινε τα στοιχεία που ζητάει από τις επιχειρήσεις με σκοπό να κρατάει τα δικά του βιβλία χωρίς όμως να καταργούνται τα βιβλία που κρατάει ο Λογιστής. Ο Λογιστής θα στέλνει τα στοιχεία που έστελνε και σήμερα στο κράτος το οποίο θα τα συγκρίνει με τα βιβλία θα κρατάει και μετά θα στέλνει το ανάλογο πρόστιμο στην εταιρεία. Το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει το πρόστιμό ?

Είναι επικίνδυνο ο έμπορος να στέλνει τα στοιχεία στο κράτος προσπαθώντας να κάνει (μερικός) την δουλεία του λογιστή, για να μην πληρώσει τον λογιστή για την έξτρα δουλεία που του επέβαλε το κράτος. Υπάρχει βέβαια και ο ανεύθυνος λογιστής που στείλει σα πρόβατο σε σφαγή τον πελάτη του να καθαρίσει με το κράτος μονός του, για να ξεφορτωθεί την ευθηνή και την έξτρα δουλεία.

Συμπέρασμα

Την ευθηνή για την επικοινωνία με το κράτος για λογαριασμό της επιχειρήσεις την έχει ο λογιστής. Μαζεύει τα στοιχεία που χρειάζεται. Τα επεξεργάζεται κατάλληλα και επικοινωνία με το κράτος οπός και όταν χρειάζεται.