Βεβαιωθείτε πως ο χρήστης είναι επιλεγμένος (όταν είναι επιλεγμένο το όνομα εμφανίζεται γκρίζο)

Βεβαιωθείτε πως εισάγετε το σωστό κωδικό (σε περίπτωση λάθος κωδικού το σύστημα σας εμφανίζει το μήνυμα («Please check your password»)

Βεβαιωθείτε πως ο υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο internet και πως ο server σας είναι ανοιχτός και online