Χρεώσεις - πιστώσεις πελατών λόγο κίνηση προιοντων (ParIdosPartidaPosoLogar) ή λόγο κίνηση αξίων ( ParPosoLogar )

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ -