Για τα στατιστικά  V2017Kartela1  =>ΕΙΔΟΣ / ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ /  V2017Kartela2  =>ΕΙΔΟΣ / ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ / V2017Kartela3  => ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Υπάρχει το ίδιο superwhere.

 

ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/SERVICE CLIENT
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ COMPANY TOTAL
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ COMPANY TOTAL
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ FALSE
ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ FALSE
ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ FALSE

βλέπουμε τα παραστατικά που αλλάζουν την οικονομική κατάσταση των πελατων λόγο προίωντων και λόγο χρημάτων.

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ βλέπαμε μόνο της εγγραφές χρημάτων πληρωμές - επιστροφές

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ βλέπαμε μόνο της εγγραφές προιώντων αγωρές - επιστροφές

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ δεν βλέπουμε τίποτα αφου έρχετε σε αντίθεση με το COMPANY TOTAL

ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/SERVICE

 ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/SERVICE CLIENT
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ TRUE
ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ TRUE
ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ FALSE

βλέπουμε τα παραστατικά που ΔΕΝ αλλάζουν την οικονομική κατάσταση των πελατων. Π.Χ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ βλέπαμε μόνο της εγγραφές χρημάτων Π.Χ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και με ποιο τρόπο θα πληρωθούν

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ βλέπαμε μόνο της εγγραφές προιώντων Π.Χ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μόνο τα προιόντα ( χωρίς μια έχτρα γραμμή για τον τρόπο θα πληρωθούν )

Αν ΔΕΝ επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ επιλέξουμε COMPANY TOTAL