72. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (CONFIG)

MoneyAccount Config

Υπάρχουν προεγγατεστιμένα τα <<TEMPLATE (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)>> και το μόνο που μπορεί να χρειαστεί ειναι η συνδεση του <<ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ => TEMPLATE>>

Αν προστεθούνε άλλοι τρόποι πληρωμής θα πρέπει να συνδεθούνε στον <<TEMPLAYE + MONEY=> ADD ACCOUNT>>