10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εμπορικό

Είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο έμπορος για την λειτουργία της εμπορικής επιχείρησης του και μέσω αυτού συναλλάσαμε με τους πελάτες - προμηθευτές και service.

Λογιστική

Είναι το πιστοποιημένο από το κράτος πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο λογιστής και μέσω της λογιστική επιστήμης που σπούδασε (για 4 με 5 χρόνια) ξέρει τι δεδομένα πρέπει και πως να τα στείλει στο κράτος.

 ONLINE ΒΙΒΛΙΑ

Το κράτος επέκτεινε τα στοιχεία που ζητάει από τις επιχειρήσεις με σκοπό να κρατάει τα δικά του βιβλία χωρίς όμως να καταργούνται τα βιβλία που κρατάει ο Λογιστής. Ο Λογιστής θα στέλνει τα στοιχεία που έστελνε και σήμερα στο κράτος το οποίο θα τα συγκρίνει με τα βιβλία θα κρατάει και μετά θα στέλνει το ανάλογο πρόστιμο στην εταιρεία. Το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει το πρόστιμό ?

Είναι επικίνδυνο ο έμπορος να στέλνει τα στοιχεία στο κράτος προσπαθώντας να κάνει (μερικός) την δουλεία του λογιστή, για να μην πληρώσει τον λογιστή για την έξτρα δουλεία που του επέβαλε το κράτος. Υπάρχει βέβαια και ο ανεύθυνος λογιστής που στείλει σα πρόβατο σε σφαγή τον πελάτη του να καθαρίσει με το κράτος μονός του, για να ξεφορτωθεί την ευθηνή και την έξτρα δουλεία.

Συμπέρασμα

Την ευθηνή για την επικοινωνία με το κράτος για λογαριασμό της επιχειρήσεις την έχει ο λογιστής. Μαζεύει τα στοιχεία που χρειάζεται. Τα επεξεργάζεται κατάλληλα και επικοινωνία με το κράτος οπός και όταν χρειάζεται.

 Πίνακες (Λειτουργία)

 

Για να διαγράψουμε μια εγγραφή από ένα πίνακα

Επιλέγουμε την επιλέγουμε με click τέρμα αριστερά στην γραμμή πάνω στο |>

πατάμε το πλήκτρο DEL (στο πληκτρολόγιο δεξιά από το Enter).

Κατά την διαγραφή (αν επιτρέπεται) υπολογίζει ποιους άλλους πίνακες επηρεάζει και αν επηρεάζει τότε Α ή Β

        Α) Βγάζει σχετικό μήνυμα ότι απαγορεύετε η διαγραφή

        Β) Σε επιλεγμένους χρήστες βγάζει ερώτηση για να συνεχίσει την διαγραφή

Σημείωση. Η διαγραφή πραγματοποιείται άμεσα και ανεξάρτητα αν θα αποθηκεύσουμε άλλες αλλαγές τις φόρμας

Λειτουργία

Με το Enter σε ένα πεδίο του πίνακα ολοκληρώνουμε την εισαγωγή στοιχείων στο τρέχον πεδίο και μεταφερόμαστε στο επόμενο πεδίο.

Με το Enter στο τελευταίο πεδίο του πίνακα ολοκληρώνεται η εισαγωγή ή επεξεργασία της γραμμής και μετακινούμαστε στην επόμενη γραμμή στο 1ο πεδίο.

Αν υπάρχουν Dropdown πρέπει να έχουμε διαλέξει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κάτι.

Αν υπάρχουν Check box θα πρέπει να έχουν Check ή να είναι λευκά (Unchecked)

Αν υπάρχουν μη ορατά πεδία θα πρέπει να έχουν Default Value για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή


 

Εισαγωγή νέας εγγραφής

Στην τελευταία κενή γραμμή μπορούμε να προσθέσουμε νέες εγγραφές.

Μόλις ξεκινήσουμε την εισαγωγή στο τέρμα αριστερά της τρέχουσας γραμμής θα δούμε ένα <<μολυβάκι>>.

Αν υπάρχουν προεπιλεγμένες τιμές αυτές εμφανίζονται κατά την εισαγωγή της νέας εγγραφής.

Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή σε μια γραμμή ενός πίνακα, πρέπει να είναι συμπληρωμένα υποχρεωτικά όλα τα πεδία.

 

Επεξεργασία εγγραφής

Αν αλλάξουμε κατά λάθος μια τιμή, πατάμε ESC και επανέρχεται. Αν πατάμε ξανά ESC τότε ακυρώνουμε τις αλλαγές σε όλη την γραμμή.

Για να φύγουμε από τον πίνακα και την φόρμα γενικότερα πρέπει να φύγει πρώτα το <<μολυβάκι>> με την αποθήκευση της νέας γραμμής ή την ακύρωση της (πατάμε ESC).

 

Αποθήκευση εισαγωγής - επεξεργασίας

Μετά την επεξεργασία ή την προσθήκη μίας γραμμής στο δεξί Explore Bar η πόρτα εξόδου έχει γίνει Δισκέτα αποθήκευσης.

Αν δεν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές σε ένα πίνακα , τότε πατάμε το απαγορεύεται

 

Λειτουργικά θέματα

Αν θέλουμε μια τιμή να επαναλαμβάνεται (να είναι προεπιλεγμένη) πατάμε ALT+F9

Αν θέλουμε μια τιμή να μην επαναλαμβάνεται (να μην είναι προεπιλεγμένη) πατάμε ALT+F10, πάμε στο Default, και το κάνουμε Unchecked.

Αν κάποια στοιχεία θέλουμε να έχουν προεπιλεγμένες τιμές γίνεται μέσω του ALT+ F10 και με την δυνατότητα παραμετροποίησης ανά user

Σε οποιοδήποτε πίνακα μπορούμε να ρυθμίσουμε το μήκος, την  σειρά εμφάνισης, την δυνατότητα επεξεργασίας ανά USER (ALT+F10)

Μπορούμε να αλλάξουμε το Grouping, ALLOW EDIT,ALLOW EDIT, ALLOW DELETE, FONT SIZE μέσω του CTRL + F11 και με την δυνατότητα παραμετροποίησης ανά user

Σχεδόν σε όλους τους πίνακες υπάρχει μια μη εμφανιζόμενη τιμή -κολόνα με τον αύξοντα αριθμό της γραμμής που αποτελεί και το απαραίτητο κλειδί της εγγραφής και δεν είναι προς επεξεργασία. Αν έχουμε επιλέξει να εμφανίζεται (ALT + F10) θα παρατηρήσουμε ότι κατά την εισαγωγή μιας νέας εγγραφής και μέχρι την αποθήκευση της αυτή η τιμή θα είναι -1,-2,-3 .... που υποδηλώνει ότι δεν είναι αποθηκευμένη η εγγραφή στην βάση.

Αν θέλουμε να κάνουμε sort ανά αλφαβητική ή αριθμητική σειρά, πατάμε πάνω στην κολόνα το βελάκι.

Αν θέλουμε sort δύο ή περισσότερες κολώνες, κρατάμε πατημένο στο shift και πατάμε πάνω στις κολώνες το βελάκι.