ΠΡΟΙΟΝ = (ΠΑΡΤΙΔΑ)=  (IdosPartida) 

Είναι το τελικό προϊόν που έχει τα εξής

Έχει την δική του μοναδική περιγραφή.

Συνδέεται με το ΕΙΔΟΣ για ομαδοποίηση (Είναι μια γενική πληροφορία π.χ. Μπλούζα . Δεν έχει στοιχεία (Μέγεθος, επεξεργασία, συσκευασία)

Συνδέεται με το τύπο του προϊόντος. Για την παραμετροποίηση των δεδομένων του(Μέγεθος, επεξεργασία, συσκευασία)

Έχει δεδομένα που δεν αλλάζουν. (εκτός και αν ήταν λάθος η εισαγωγή και διορθώνουμε το λάθος)

Συνδέεται σε παραστατικά που μετακινούν προϊόντα. Aλλάζει το υπόλοιπο του προϊόντος στην αποθήκη.

         Η ποσότητα στο παραστατικό είναι πάντα θετική

         Το MyPage γνωριζει από την (Σειρά του παραστατικού + αποθήκη) να υπολογίσει την ποσότητα του προϊόντος

                   (αν θα υπολογιστεί η ποσότητα με + ή με -).

 

Συνδέεται σε παραστατικά που αλλάζουν την κατοχή των προϊόντων (Σειρά Παραστατικού + Template Γενική Λογιστική)

       Το προϊόντος θα έχει ποσά (Καθαρό, ΦΠΑ, Τελικό)

       τα ποσά του προϊόντος θα ενημερώσουν την χρέωση ή την πίστωση στους Λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής

              (και κυρίως τον λογαριασμό του συναλλασσόμενου) με τους κανόνες του Template της Γενική Λογιστική.

 

Για την σωστή λειτουργία οποιουδήποτε προγράμματος πρέπει να υπάρχει

           τυποποίηση στην ονοματολογία των προϊόντων

           με ιδιαίτερη προσοχή στα σύνθετα προϊόντων. π.χ. είδος + Μέγεθος + Συσκευασία + Επεξεργασία. 

 

Όταν συνδέεται ένα προϊόν με ένα παραστατικό, και ανοίξουμε τα δεδομένα του προϊόντος θα δούμε

           Τα δεδομένα του προϊόντος από την καρτέλα του προϊόντος (που δεν αλλάζουν)

           Τα δεδομένα του προϊόντος που προστέθηκαν για το παραστατικό (που αλλάζουν)

                       (με βάση την παραμετροποίηση (Σειρά Παραστατικού + Τύπος Προϊόντος))

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Για να δούμε τα προϊόντα από την κεντρική οθόνη πατάμε Office, Είδος και Παρτίδες και εμφανίζεται ο πίνακας με όλα τα καταχωρημένα προϊόντα.

Αν θέλουμε όταν επιλέγουμε ένα προϊόντα να βλέπουμε και τις ιδιότητες τους στην ίδια φόρμα πατάμε το VIEW DATA.

20191105 FrmIdosPartida ViewData

 

Αν επιλέγουμε το ToolBox εμφανίζετε το φόρμα

20191105 FrmIdosPartida ToolBox

 

ADD NEW ITEM

Η βασική μέθοδος εισαγωγή νέου προϊόντος είναι η εισαγωγή του στο τέλος του πίνακα, αποθήκευση και εμφάνιση των δεδομένων.

 

ADD NEW ITEM  (ΜΕ ΦΟΡΜΟΥΛΑ)

Είναι ο εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής προϊόντων σε ειδική φόρμα. Αν υπάρχει παραμετροποίηση μας εξασφαλίζει τη σωστή ονοματολογία και τα σωστά δεδομένα στο προϊόν

20191105 FrmIdosPartidaNew Formula1

Επιλέγουμε το Είδος

Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς το κείμενο που δημιουργείται ούτε είναι απαραίτητο να φορτώσουμε κάποια φόρμουλα για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο προϊόν αλλά με την διαδικασία της φόρμουλας αποφεύγουμε τα λάθη.

πατάμε (SΕLECT ONE....)

Εμφανίζονται τα DropDown που έχουμε παραμετροποίησή για το είδος.

Εισάγουμε τις τιμές στα DropDown και πατάμε (FILL THE BASIC....)

20191105 FrmIdosPartidaNew Formula2

Εμφανίζεται βάση των επιλογών μας στα DropDown το προεπιλεγμένο όνομα για το προϊόν.

Το ελέγχουμε και πατάμε (VERIFY THE....)

20191105 FrmIdosPartidaNew Formula3

 

CONFIG 

Πατώντας το EDIT FORMULA θα μπορέσουμε να αριθμήσουμε τα DropDown από την στήλη THESI έτσι ώστε να εμφανίζονται με την σειρά που θέλουμε.