ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ (CTRL+F11)

Σε αυτή την φόρμα βλέπουμε την παραμετροποίηση για την φόρμα που έχουμε επιλέξει για τα εξής

1) Της φόρμας  (Επικεφαλίδα (Caption) ,  (Full Screen (FrmFull) ή  Ύψος ,  Πλάτος , Θέση στην οθόνη (Top,Left,width, Height)

2) Του Πίνακα, για την εισαγωγή(New), επεξεργασία (Edit) και διαγραφή(Del) των  δεδομένα

3) Του Πίνακα, για τα μέγεθος (SIZE) της γραμματοσειράς και αν είναι BOLD (BOLD)

4) Του Πίνακα, για την εμφάνιση του GROUP BOX πάνω από τον πίνακα (Group)

5) Του Πίνακα, την αυτόματη ρύθμιση του μεγέθους για τις κολώνες (Col Αuto)

 

20191010 FrmCTRL F11

Το COPY αντιγραφή την παραμετροποίηση από τον user from στον user to.

LOAD ALL. Βλέπουμε την παραμετροποίηση για όλες τις φόρμες για μαζικές αλλαγές.