Σύνδεση χρήστης. 

Ο κάθε χρήστης συνδέεται με το δικό του user name / password.

Το πρόγραμμα είναι Full πραγματοποιήσιμο ανά User. ( φόρμες, Πίνακες, Στατιστικά, Στοιχεία στις Αναζητήσεις, Scrollbars, Perditions)

Ο χρήστης μηδέν ειναι ο DEFAULT USER και στην παραμετροποίηση χρησημοποιηται για την default παραμετροποιήση για όλους τους χρήστες που δεν τους έχουμε κάνει ειδική  / δική τους παραμετροποίηση.

Μηνύματα Εφαρμογής.

Η εφαρμογή εμφανίζει οποιοδήποτε μήνυμα κάτω αριστερά στην φόρμα των μηνυμάτων.

Αν και η φόρμα αυτή δεν μπλοκάρει την εφαρμογή και με αυτόν τον τρόπο δεν μπλοκάρει τις αυτόματες διαδικασίες.

Πρέπει να κλείσει την φόρμα μηνυμάτων πριν κλείσουμε την τρέχων φόρμα ή πριν ανοίξουμε άλλη φόρμα.

 

ENTER. 

Με το Enter ολοκληρώνουμε την εισαγωγή στοιχείων σε ένα πεδίο. Αν αυτό το πεδίο είναι σε ένα πίνακα τότε ολοκληρώνουμε την εισαγωγή στοιχείων στο τρέχον πεδίο και μεταφερόμαστε στο επόμενο πεδίο. Αν είμαστε στο τελευταίο πεδίο του πίνακα τότε ολοκληρώνεται η εισαγωγή - επεξεργασία της γραμμής και μετακινούμαστε στην επόμενη γραμμή στο 1ο πεδίο. Στις φόρμες όπου υπάρχουν και μεμονωμένα πεδία τότε το Enter ολοκληρώνει την  εισαγωγή τις τιμής στο πεδίο και μετακινεί τον Focus (κέρσορα) στο επόμενο πεδίο.