Στο MyPage έχουμε ομάδες στοιχείων  (Π.Χ. Σταθερά στοιχεία, Κεντρικά Γραφεία,....) και στοιχεία που συνδέονται σε αυτές τις ομάδες. (Π.Χ. Α.Φ.Μ. ΔΟΥ ). Για να τα εμφανίσουμε αυτά τα στοιχεία στην εκτύπωση ή σε στατιστικά θα πρέπει να τα επιλέξουμε - εισάγουμε μέσα στα view που διαβάζουν οι εκτυπώσεις ή τα στατιστικά απο τον MSSQL Server. Με την αυτόματη δημιουργίατων view θα έχουμε τα V2016_XXX_XXXXX  (Pel_PHONE, Pel_FirstName ,Pel_LastName ) το οποίο συμφέρει και επιταχύνει την παραμετροποιήση.

 

 

 

 

 

 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το SQL NAME που θέλουμε να δώσουμε στα DROP DOWN τότε πάμε και το δημιουργούμε πατώντας δεξιά στο SQLName.

 

 

Γυρνάμε στην αρχική φόρμα.

Πατάμε Ctrl + F10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίγουμε τον SQL.

Δημιουργουμε ή επιλέγουμε ένα VIEW.

Εισάγουμε τον πίνακα Par και τα δημιουργημένα Views.