Απο την κεντρική φόρμα επιλέγουμε Action CLIENT

 

 

Επιλέγουμε τον συναλλασσόμενο πληκτρολογώντας ή επιλέγοντας ή αναζητώντας με το * .

 

Επιλέγουμε τον τύπο του ACTION απο το DROPDOWN ή απο τα κουμπιά και πατάμε CREATE

 

 

Εμφανίζονται οι κατηγορίες και τα στοιχεία μέσα στις κατηγορίες που έχουμε παραμετροποιήσει για τον συγκεκρίμενο τύπο ACTION.

 

 

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία που ξέρουμε.

 

 

Αν θέλουμε να υπάρχει και TASK για σχετικές εργασίες που πρέπει να γίνουν extra απο την εργασία που περιγράφει το ACTION επιλέγουμε TASK ADD.

 

Αν το σχόλιο δεν χωράει σε μια γραμμή πατάμε MULTI LINE

Αν έχουμε μια εγρασία σε πολλά άτομα θα δημιουργηθούν αντίγραφα της εργασίας ανά άτομο για σωστή παρακολούθηση ( STATUS / UPDATED /....).

Αν θέλουμε να δουμε τις εγρασίες αυτές πρίν το κλείσιμο τις φόρμας πατάμε MULTI TASK και μετά μπορύμε να αλλάξουμε τις εγρασίες ανά service 

 

 

Απο την κεντρική φόρμα => task service βλέπουμε τα task μας. 

 

 

 

 

Duplicate Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Group

 

 

 

 

 

 

 

History Add