Για να δημιουργήσουμε ένα TASK θα πρέπει να ανοίξουμε τα στοιχεία του παραστατικού και απο δεξια θα πατήσουμε το TASK ADD. Όπως φαίνεται στην παραπάνω φοτογραφία, πατώντας το TASK ADD θα εμφανιστεί το DATA: 05. TASK. 

Στο TASK  περνάμε το όνομα του υπεύθυνου του task.

Στο TASK PROGRESS περνάμε σε περίπτωση που έχει γίνει progrss.

Στο CALENDRAR START περνάμε την ημερομηνία που ξεκινάει το task. (Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί η ημερομηνία)

Στο CALENDAR END περνάμε την ημερομηνία που λήγει το task. (Δεν είναι υποχρεωτικό. Σε περίπτωση που δεν σημπληρωθεί, μπαίνει αυτόματα 1 ώρα μετά το start)

Στο CALENDAR CLOSE περνάμε την ημερομηνία που έχει ολοκληρωθεί το task.

Στα NOTES μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον σχόλια για το task αν θέλουμε.

 

Το HISTORY ADD σε οποιοδήποτε group όπως και στο task group αντιγράφει το τρέχον group σε ένα καινούργιο που το ονομάζει history. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα αντίγραφο της κατάστασης του group πριν προχωρήσουμε στην αλλαγή των στοιχείων του. Π.χ. αλλαγή του progress, end date, start date ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε.

Για να αλλάξουμε το όνομα του TASK GROUP σε κάτι άλλο, μπορούμε να πατήσουμε κάπου μέσα στο group του task (π.χ. στο date start) και μετά να πατήσουμε στο CHANGE GROUP NAME.

Στο EDIT GROUP μπορούμε να κάνουμε μαζική αλλαγή σε ολα τα groups.

Με τo DELETE GROUP μπορούμε να σβήσουμε το συγκεκριμένο group (π.χ. το TASK GROUP).

 

 

 

Όταν σε ένα TASK έχω πολλούς Service, τότε το TASK αυτόματα μοιράζεται στους Service για να έχει ο καθένας τα δικά του στοιχεία. 

Σε περίπτωση που θέλουμε να δούμε που τα TASK των Service πριν κλείσουμε την φόρμα, τότε πατάμε DUBLICATE GROUP

 

 

 

 

Αφού μοιραστεί το TASK στους Service, μπορούμε να κάνουμε αλλαγές εκεί που θέλουμε.