Εδώ πέρα βλέπουμε την προβολή του task που δημιουργήσαμε στο παραστατικό.

Στο ACTION DATE βλέπουμε την ημερομηνία του παραστατικού.

Στο START βλέπουμε την ημερομηνία που ξεκιναέι το task.

Στο END βλέπουμε την ημερομηνία που λήγει το task.

Στο CLOSE βλέπουμε την ημερομηνία στην οποία έχει ολοκληρωθεί το task.

Στο ACTION βλέπουμε το action του task.

Στο TASK φαίνεται η επικεφαλίδα του task. Αν έχουμε αλλάξει το όνομα του task από το CHANGE GROUP NAME στα στοιχεία του παραστατικού, τότε αυτό που θα εμφανίζεται εδώ δεν θα ειναι το 0.5 TASK αλλά το όνομα που έχουμε βάλει εμείς.

Στο ASIGN TO βλέπουμε το όνομα του υπεύθυνου το task.

Αν στα στοιχεία του παραστατικού στο TASK GROUP διπλα από το όνομα έχουμε γράψει και κάτι άλλο, τότε αυτό θα εμφανίζεται στο ASIGN TO NOTES.

Και τέλος στα NOTES θα εμφανίζονται τα σχόλια τα οποία έχουμε κάνει στο TASK GROUP στα NOTES.

 

 

 

Έχουμε την επιλογή να διαχειριστούμε τα task αναλόγως με το τι θέλουμε να δούμε.

Αν για παράδειγμα θέλουμε να δούμε μόνο να Task τα οποία προορίζονται για εμάς "Task to Ιωαννης", πατάμε πάνω δεξιά και αλλάζουμε το "TO USER" από "ALL" σε "ME ONLY".

 

VIEW OPEN:

ALL: Βλέπουμε όλα τα Task που έχουν περαστεί.

CLOSE ONLY: Βλέπουμε τα Task που έχουν κλείσει.

OPEN ONLY: Βλέπουμε τα Task τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμη.

 

VIEW UNDREAD:

ALL: Βλέπουμε όλα τα Task που έχουν περαστεί (είτε έχουν διαβαστεί είτε όχ).

UNREAD: Βλέπουμε τα μη διαβασμένα task

 

VIEW FUTURE:

ALL: Βλέπουμε όλα τα task που είτε έχουν ξεκινήσει είτε θα ξεκινήσουν στο μέλλον (CALENDAR MIN).

FUTURE: Βλέπουμε όλα τα task που το CALENDAR MIN είναι μετά το τώρα (π.χ. σε μία εβδομάδα)

PAST ONLY: Βλέπουμε όλα τα task που το CALENDAR MIN είναι πριν το τώρα (π.χ. χθες)

 

FROM USER:

ALL: Βλέπουμε όλα τα Task τα οποία έχουν From User ή εμάς ή αλλους.

ME ONLY: Βλέπουμε μόνο τα Task τα οποία έχουν From User εμάς.

 

TO USER:

ALL: Βλέπουμε όλα τα Task τα οποία είτε προορίζονται για εμάς είτε για άλλους.

ME ONLY: Βλέπουε μόνο τα Task τα οποία προορίζονται για εμάς.