Αποστολή ενός Offer με email.

Μπαίνουμε στα Action του Offer που θέλουμε να στείλουμε και πατάμε το Print Previw.

Επιλέγουμε απο το DropDow το είδος του email που θέλουμε να στείλουμε, (σε αυτήν την περίπτωση επιλέγουμε το Client Offer Email) και μετά πατάμε το Reload Form.

Για να δούμε το email που θέλουμε να στείλουμε σε HTML πατάμε το View HTML και για να το στείλουμε πατάμε το e (email).

Πληκτρολογούμε το email και πατάμε Send Text With Email.

Γυρνάμε στην κεντρική φόρμα και μπαίνουμε στο Spooler.

 

Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε αν το email εχει σταλθεί η όχι (από την κολώνα Cod Sys Email Spooler Status γράφει wait και όταν σταλθέι θα γράφει ΟΚ). 

Όλα τα email που έχουμε στείλει παραμένουν και στο Spooler για μία ώρα αναιξάρτητα από το άν τελικά έχουν σταλεί ή όχι (wait - ok)

 

Κεντρική φόρμα προγράμματος

Email in: Είναι όλα τα email που μας έχουν στείλει.

Email out: Είναι όλα τα email που έχουμε στείλει εμείς.

Email eror: Είναι όλα τα email που έχουμε στείλει όμως αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα και δεν στάλθηκαν.

Email: Περιλαμβάνει όλα τα Email in και Email out.