Λειτουργία

Οταν μια γραμμή εμείς την βάλουμε σε αναμονή ξεκινάει ο χρόνος μέχρι να φτάσει η ώρα που το πρόγραμμα θα αρχίσει να μας ενοιμερώνει ότι εχουμε μια γραμμή σε αναμονή

Οταν έχουμε μια εισερχόμενη γραμμή τότε το πρόγραμμμα μας ενοιμε΄ρωνει αμεσα ότι έχουμε μια γραμμή σε αναμόνη 

HoldStateTimer_WePutThisOnHoldStartTime  

             Ο χρόνος που περιμένει το πρόγραμμα μέχρι να αρχείσι να μας ενοιμερώνει ότι έχουμε μια γραμμή σε αναμονή για πολλύ ώρα

HoldStateTimer_TimeToRing 

            Ειναι ο χρόνος μεταξή δύο ενοιμερώσεων του προγραμματός ότι έχουμε μια γραμμή σε αναμονή για πολλύ ώρα