Όταν έχουμε 2 γραμμές πράσινες - σε λειτουργία και θέλουμε να τις συνδέσουμε μεταξύ τους και να φύγουμε:

Πατάμε μία απο τις δύο και την κάνουμε ενεργή. Πιθανότατα ενημερώνουμε ότι θα γίνει η συνδέση με την αλλή γραμμή.

Πατάμε το κουμπί SEND οπου γίνετε πράσινο.

Πατάμε την αλλή πράσινη γραμμή στην οποια θέλουμε να στείλουμε την προηγούμενα επιλεγμένη κλήση

Αν μιλάμε με κάποιον και θέλει να τον συνδέσουμε με κάποιον άλλον τότε του λέμε να περιμένει

και επιλέγουμε μια από τις ελεύθερες εξερχόμενες 13-24 γραμμές.

Καλόυμε τον δευτερο και των ενημερώνουμε ότι θα τον συνδέσουμε με τον πρώτο.

Πατάμε το κουμπί SEND όπου γίνεται πράσινο.

Πατάμε την αλλή πράσινη γραμμή και ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

Οι γραμμές έχουν γίνει και οι δυο με την φωτεινή ένδειξη Μαύρο, που σημαίνει ότι εκρεμμεί η αποθήκευσή τους.